ZRUŠENO! Plánovaná rekonstrukce Isarna nebude. Z dohody s městem Letovice sešlo a z tohoto důvodu nebude obnova Isarna uskutečněna.

V měsících květen až červen se v Letovicích v archeoparku bude realizovat první fáze rekonstrukce. Rekonstrukce je možná díky grantu Jihomoravského kraje. Předpokládáme, že budou opraveny 2-3 objekty. Z tohoto důvodu hledáme dobrovolníky, další sponzory, kteří by nám s touto rekonstrukcí pomohli.
Na začátku června se v archeoparku uskuteční akce, kterou jsme se zapojili do projektu Muzejní noc. Tématem akce je experimentální archeologie - stavba přístřešku.
Dále se v květnu a červnu uskuteční několik výukových programů pro základní školy.
Prostory archeoparku jsou uzavřeny a nejsou přístupné.