Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 18 výsledků.

  Tavba železa - pokus č. 2  ...

  V neděli 31. srpna 2008 probíhá druhý pokus s tavbou železa v Archeoparku Prášily... Přestože je neděle již od půl osmé se pec zahřívá a postupně vysušuje. Zároveň se také připravuje železná ruda drcením ...

  Tavba železa - pokus č. 1  ...

  Při akci Lughnasad v sobotu 26. července 2008 se do programu vešla i pokusná tavba železa v zahloubené hutnici. A jak jsme dopadli? Zde je pár fotografií z pokusu při kterém bylo použito cca 20 kg železné ...

  3.16.2 Sklo | Tavba skla ...

  Tavba skla byla založena na znalosti chemických přísad, které se přidávali do roztaveného křemičitého písku. Sklářský kmen = křemitý písek + anorganické přísady: Průsvitné: Modrá – oxidy Co (kysličník ...

  Historické a prehistorické tavby železa a jeho zpracování

  ... historie výzkumů a experimentů. Možnost přednesení příspěvků k vlastním experimentům.    Rámcový program 4. května (středa) – stavba pecí, pražení železné rudy / přednášky v objektu (večer) 5. května ...

  Plotiště - nález hutní pece

  ... že kůlové jámy obsahují datovací materiál jen velice vzácně, není s jistotu možné říci, ke které fázi sídliště z doby římské stavba náleží. Zda se ovšem, že stavbu respektují zásobní jámy z časné doby ...

  Víkendy keltských řemesel 2013

  Obsahem devátého ročníku Keltských víkendů v Archeoparku Prášily je předvádění rekonstrukcí řemesel. Vybrána jsou tato řemesla Keltů: tkalcovství, kovářství, tavba železa, tavba bronzu, mincovnictví, jídlo ...

  Bubeneč - Archeologický výzkum v roce 2011

  ... zástavbou zde byly zaznamenány nálezy prakticky všech pravěkých kultur, se kterými se setkáváme v Praze a jejím okolí. Právě minulá intenzivní výstavba vedla současné archeology k představě, že zdejší ...

  Keltské víkendy v Archeoparku Prášily 2011

  ... odlévání bronzu. Program probíhá v úterý a v sobotu od 10 do 17 hodin a ve středu a v neděli od 10 do 15 hodin. 16.-17.7. Kovářství, tavba železa Ukázka tavby železa podle nálezů z 2. st. př. n. l. a kovářské ...

  Projekt Tradice kovářství získal podporu Plzeňského kraje

  ... úspěšné. Tavby byly provedeny v rámci Týdne železa a kovářství a akce Lughnasad 2010. Na tavbách se podílelo celkem šest osob, které se střídali u měchů. Taveb se také zúčastnili tři kováři, kteří ukazovali ...

  Muzeum Nové Strašecí

  ... srubu vyjadřuje možnost, že tato veliká stavba sloužila druidovi a jeho rodině. Předměty v poličce uvnitř stavby pocházející z výzkumů prezentují domácí inventář elity (skleněný prstencový korál, parohová ...

  Doba bronzová

  ... obilí, pohřby dobytka, i rituální tavba kovu a depoty militárií i kovových picích nádob. Pro třídění a chronologii archeologických nálezů se nadále uplatňuje keramika a nově početná bronzová industrie. ...

  Nižbor a Stradonice

  ... chránila. Keltská oppida byla vnitřně členěná a domy, které tu stávaly, mívaly často kamennou podezdívku, na které se zvedala kůlová stavba, zvnějšku omítnutá. Šlo o místo, kudy nepochybně procházela ...

  Nižbor a Stradonice

  ... chránila. Keltská oppida byla vnitřně členěná a domy, které tu stávaly, mívaly často kamennou podezdívku, na které se zvedala kůlová stavba, zvnějšku omítnutá. Šlo o místo, kudy nepochybně procházela ...

  3. Každodenní život Keltů

  ...  zmiňuje "oppida" (tj. keltská města), "vici" (vesnice) a "aedificia privata" (dvorce). Základním typem obydlí byla částečně zahloubená obdélníková stavba o rozměrech zhruba 3x5 metrů, se sedlovou stře ...

  Keltové - struktura encyklopedie

  ... 3.07.4.4 Vybavení 3.07.4.5 3.08 Zlato 3.08.1 Tavba zlata 3.08.2 Výrobky 3.09 Stříbro 3.10 Cín 3.11 Dějiny mincovnictví a peněz 3.11 Mince 3.11.1 Vybavení 3.11.2 Ukázky vzorů ražeb 3.11 Ražba mincí ...

  Lexikon Archeologie

  ... o Kromlech - megalitická kamenná stavba uspořádaná do kruhu nebo podélně, např. Stonehenge, Avebury, apod. Křesadlo - pomůcka k rozdělávání ohně abeceda L Latén = mladší doba železná, rozkv ...

  Gabreta (Německo)

  ... ačala fáze výstavby. Pod dohledem vědeckých metod byla započata stavba jen s jednoduchým nářadím, bez dalších technických pomůcek. Vědecký dozor realizovala Universita Passau, katedra římské provinciální  ...

  Lexikon Keltové

  ... z doby bronzové na železnou (cca 750-500 př. Kr.) Hercynský les - starověký název střední Evropy Hostýn - keltské oppidum Hrací kostky - pro hry, losování, kult Hradba - stavba obranného charakteru, ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo