Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 44 výsledků.

  1.3.7 Šperky | Spony

  ... doby laténské a datování jednotlivých vývojových stupňů: počátky keltského osidlení na Moravě charakterizují tzv. certoské spony a spony s ptačí hlavičkou (z českého území tomuto období náležejí atraktivní ...

  Markvartice - svatyně

  ... prozkou­mán ojedinělý rituální žárový hrob. V jam­ce o rozměrech zhruba 2 x 1 m a hloubce pár decimetrů byly zjištěny kosti spáleného 50-60letého muže, dále zlomky železné spony, železné ozdobné hlavice ...

  3.40.3 Výrobky z mosazi

  Na českých, moravských oppidech se nalezly mosazné prsteny. Prsteny jsou jistě římského původu. Oppidum Závist - nález mosazné spony typu Almgren 65, která je pravděpodobně post-césarovská (zařazení ...

  3.06.3.4 Bronzové výrobky - Zoomorfní výzdoba

  Častou výzdobou šperku či jiného výrobku byla tzv. zoomorfní motiv, tzn. ztvárňující zvířecí tělo nebo jeho část (např. hlavu). Vyráběli se např. pásové zápony, výlevka konvice, spony s ptačí hlavou, ...

  Nemilany - Velitelský mečík

  ... list kopí s ozdobnými nýty, nalezeny byly též zlomky železné spony. Bezesporu nejzajímavějším nálezem je antropomorfní meč, který má rukojeť opatřenou bronzovou objímkou a její výběžky zakončené bronzovými ...

  3.30 Korál

  ... s bronzovou a korálovou výzdobou (Canosa di Puglia, Itálie), bronzová zobákovitá konvice s korálovými vložkami (Basse-Yutz, Francie), bronzová plaketa (Chlum, Čechy). Nejčastěji byly zdobeny spony, např. ...

  Výstavka nových přírůstků

  ... střední až mladší doby bronzové, spony z doby římské, či dokonce minci římského císaře Commoda z konce 2. století našeho letopočtu. Termín akce: 1. 1. 2018 až 30. 12. 2018 Podrobnosti na stránkách ...

  Brandýs nad Labem - ulice Zápská

  ... zahloubených domů obdélného půdorysu (cca 4 × 3 m) a dále několik set sídlištních objektů. Kromě značného množství keramických nálezů (cca 30 banánových beden) byly nalezeny železné spony či části železného ...

  Panonie (latinsky Pannonia)

  ... římské početné zboží (běžná keramika i terra sigillata, spony ad.). Hlavním exportním centrem a místem nejdůležitějších trhů a překladišť pro naddunajské Germány bylo Carnuntum. Pro moravské území má také ...

  La Tène (CH)

  ... kterou nazýváme dobou laténskou (cca 500 př. n. l. - 0). První nálezy (železné meče, nářadí, spony aj.) odtud byly získány kolem poloviny 19. století při bagrování dna jezera. Při poklesu vody v kruté ...

  Hořovičky - mohyla

  ... Zaznamenáno nebylo místo nálezu zlatem plátované spony a dalšího předmětu ve tvaru stylizovaného květu. Faléry z koňského postroje mohly být dovezeny z Porýní. Literatura: Jičínský, Z. 1863: Zprávy ...

  Chlum u Rokycan - mohyla

  ... plakety - kryt spony (sec. úprava) Při západní stěně komory ležela zbroj, železný meč v pochvě, dvě železná kopí, sekera a nůž. Jedno z kopí mělo poměrně krátký hrot a nezvykle dlouhou tulej pro nasazení ...

  1.1.3 Průnik uměleckých stylů do Čech

  Průnik časně laténské uměleckého stylu do Čech. Inspiračními oblastmi jsou např. oblast Marny, stř. Porýní a severní Itálie. Projevilo se to především u výzdob: maskovité spony sekáče pseudoantropomorfní ...

  6.15.5 Birituální hroby

  ... kamenným závalem (Tišice) hroby s ohrazením či bez ohrazení: kruhové nebo čtvercové (Černouček, Uhy) analogie: východní Francie výbava: osobní předměty - spony, zápony, kruhový šperk, militária     ...

  Jevíčko - germánské pohřebiště

  ... doby římské. Zajímavým nálezem byl například bronzový knoflík z římské vojenské cibulovité spony. Pod vedením odborníka na dobu římskou a dobu stěhování národů Eduarda Droberjara prozkoumávali lokalitu ...

  Nová Role - bronzový poklad

  ... doby bronzové (před rok 1000 před Kristem) a provedli na místě revizní výzkum. Na základě výzkumu se unikátní bronzový depot doplnil na konečných 18 předmětů, čítajících náramky, spony, faléry, nápažníky ...

  Hradecko - Nález římských mincí

  ... spolupracovníci Muzea východních Čech v Hradci Králové. Společně s mincemi se v hlíně povalovaly i bronzové spony a další předměty z laténského a římského období. S největší pravděpodobností pocházejí ...

  Plotiště - nález hutní pece

  ... které poskytly velice bohatou kolekci keramického materiálu, ale také bronzovou sponu. Spony z časné doby římské ve východních Čechách patří pro svůj malý počet k obzvláště cenným nálezům. Z jednoho z ...

  Kšice - Mohylové pohřebiště

  ... zlomek maskovité spony – mužská hlava s vousy a přilbou. V prostoru mezi mohylami byly odkryty také dva ploché hroby, z nichž jeden s bronzovým nožem z pozdní doby bronzové. V roce 1948 prozkoumal Archeologický ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo