Keltoi 1994-2017
  • Home

Ve stopách předků - Keltoi - Boiohaemum - Boios Jak žili Keltové, Germáni, Slované, archeologie a archeoparky - Česká knížata

0867-888 Bořivoj I.

Bořivoj I. se ujal vlády po roce 867 a ovládal převážně střední Čechy.

Boleslav I. Ukrutný

Boleslav I. Ukrutný se narodil asi v roce 915 a zemřel 15. července 972, český kníže z rodu Přemyslovců, syn Vratislava I. a Drahomíry.

Boleslav II. Pobožný

Boleslav II. Pobožný, kníže z rodu Přemyslovců, syn knížete Boleslava I. Ukrutného a Biagoty se narodil neznámo kdy a zemřel 7. února 999.

Boleslav III. Ryšavý

Boleslav III. Ryšavý (okolo 965, Praha – 1037, Polsko) byl český kníže v letech 999–1002 a nakrátko znovu v roce 1003.

Bořivoj I.

Bořivoj I. *852 (3) - 888/889 je první historicky doložený kníže z rodu Přemyslovců.

Spytihněv I.

Spytihněv I. (kolem r. 875 – 915) byl český kníže z rodu Přemyslovců, starší syn Bořivoje I. a jeho ženy Ludmily. Spytihněvovým mladším bratrem byl jeho následník na českém knížecím stolci Vratislav I.

Odběr novinek